หน้าหลัก

บทความทางการศึกษา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ

DR. SURASAK PAJE
นักวิชาการอิสระ
ด้านการวิจัย การศึกษา และฝึกอบรม
-------------------------------------
Dip.in Ed. , B.Ed.(English)

M.Ed.(Ed.Tech.)KU

Ph.D. (Ed.Tech.&Comms) STOU

-------------------------------------

แนะนำหนังสือและตำราทางวิชาการ
โดย ดร.สุรศักดิ์ ปาเฮ

การศึกษาออนไลน์ ทฤษฎีและวิธีปฎิบัติ

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Media and Technologies For Education)

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/krabwn-thasn-thekhnoloyi-kar-suksa-ni-yukh-dicithal

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/1

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/kar-suksa-ph-khwan-t-phakh

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/2

https://sites.google.com/a/eduweb-stou1.com/index/home/Screenshot%20(7).png