เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )

โพสต์14 ก.ค. 2559 19:14โดยAdmin eduweb-stou1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 19:16 ]
เทคโนโลยีการศึกษากับการเปลี่ยนผ่านสู่ฐานเศรษฐกิจยุคดิจิตอล
( Educational Technologies Transformation to the Digital Economy )
รัฐบาลในยุคปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูปประเทศเพื่อก้าวตาม Road Map มุ่งสู่วิสัยทัศน์แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยกำหนดก้าวย่างสำคัญที่กำลังนำพาประเทศให้ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศซึ่งผ่านจากยุค Thailand 3.0 เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคตอีกไม่ช้านี้ ทั้งนี้เพื่อก้าวตามทันกับสถานการณ์ของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านตามยุคกระแสแห่งสังคมโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศชาติให้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 นั้นจะเป็นยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบที่ก้าวกระโดด ทั้งนี้โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นไปที่ฐานแห่งเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเศรษฐกิจฐานดิจิตอล ( Digital Economy ) เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในครั้งนี้.......<อ่านต่อ.....>