การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ Web-Based Learning : WBL

โพสต์23 มิ.ย. 2559 00:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 00:44 ]
การเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ Web-Based Learning : WBL
        บทนำ
          กระบวนการและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในสังคมแห่งโลกในยุคดิจิตอล ( The Digital Age ) ในปัจจุบันได้พัฒนาการความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของคว่มเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Networks ) ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า WWW ( World Wide Web ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่ได้....<อ่านต่อ>
Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
23 มิ.ย. 2559 00:44
Comments