การบริหารเชิงสถานการณ์ : The Contingency Approach

โพสต์13 พ.ย. 2560 20:54โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 20:55 ]

การบริหารเชิงสถานการณ์ :

The Contingency Approach

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความผันแปรในเชิงบริบทของการศึกษาไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อระบบรูปแบบการบริหารจัดการในหลากหลายมิติอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทิ่เกิดขึ้นกับองค์การหรือหน่วยงานทางการศึกษาระดับฐานรากนั่นคือ "โรงเรียน" ที่เกิดสภาวการณ์ของปัญหาอุปสรรคทางการบริหารจัดการองค์การซึ่งเป็นไปอยู่ในปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กหรือ <อ่านต่อ>
Comments