การบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทางการศึกษาระดับจังหวัด* Administering the Center for the Provincial Information Technology and Digital in Education

โพสต์21 ม.ค. 2561 19:57โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2
https://docs.google.com/a/phrae2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWR1d2ViLXN0b3UxLmNvbXxpbmRleHxneDo2ZWNlZWQ3NDRjMTdhM2Vk

Comments