การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา* The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

โพสต์13 พ.ย. 2560 23:14โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2

การสร้างชุมชนวิชาชีพทางการเรียนสู่เขตพื้นที่การศึกษา*

The Establishment of the Professional Learning Community to ESA

ปฐมบท

        ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศชาติจากทุกภาคส่วนได้กระทำติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากสิ่งบ่งบอกหลากหลายประการที่ทำให้ภาพของการพัฒนาการศึกษายังไม่ก้าวสู่เป้าหมายตามที่วาดฝันไว้ ตัวบ่งชี้สำคัญคือผลจากการทดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนในระดับต่างๆที่แสดงผลลัพธ์ออกมานั้น เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต่างยอมรับและประกันผลงานที่เกิดขึ้นว่าการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนของไทยเรายังไม่สามารถก้าวสู่แนวหน้าในเวทีการแข่งขันระดับต่างๆได้ และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งบ่งชี้หลายอย่างที่บอกให้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันกับเราบางประเทศนั้นต่างยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก้าวแซงรุดหน้าไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ ซึ่งแตกต่างจากของไทยเราที่ค่อนข้างจะก้าวไปอย่างขาดดุลยภาพไม่มีความสมดุล <อ่านต่อ>


Comments