การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2561 19:41โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 00:24 ]

การวิจัยสถาบันกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Institutional Research and the Quality Assurance

                                                                                                                                                                                                                       ดร.สุรศักดิ์  ปาเฮ **

นักวิชาการอิสระด้านการวิจัย การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

                                                                        http://www.eduweb-stou1.com

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
11 มิ.ย. 2561 19:43
Comments