มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing Educational Innovation

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:41โดยAdmin eduweb-stou1


มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา Conceptualizing  Educational  Innovation
การพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันของไทยเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลทุกคณะได้กำหนดนโยบายไว้ชัดเจนเพื่อการบริหารประเทศและสังคมโดยรวม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้ประกาศนโยบายการบริหารประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง (
Stability ) ความมั่งคั่ง ( Prosperity ) และความยั่งยืน ( Sustainability ) ทั้งนี้โดยเน้นการพัฒนา "คน" เป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลักดันและก้าวสู่การพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวสู่สังคมแห่งเศรษฐกิจฐานความรู้หรือสังคม KBE ( Knowledge Based Economy ) ที่เป็นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน... อ่านต่อ>>>
Comments