กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียน | The Strategies for Public Relation in Schools

โพสต์26 พ.ค. 2559 08:44โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 01:18 โดย Admin eduweb-stou1 ]

ความนำ

ผลแห่งความสำเร็จใดๆในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน / สถานศึกษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเป็นประการสำคัญ กลยุทธ์หนึ่งซึ่งจะเกื้อหนุนให้ระบบงานบรรลุผลแห่งความสำเร็จก็คือ การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์......อ่านต่อ>>>

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
26 พ.ค. 2559 08:44
Comments