แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

โพสต์14 ธ.ค. 2558 23:24โดยsurasak eduweb-stou1   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2559 01:20 โดย Admin eduweb-stou1 ]

บทนำ

          นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน ( นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ) ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบ.....อ่านต่อ>>

ĉ
surasak eduweb-stou1,
14 ธ.ค. 2558 23:24
Comments