การศึกษาแบบภควันตภาพ Ubiquitous EDUCATION

โพสต์23 มิ.ย. 2559 00:49โดยผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 00:54 ]
การศึกษาแบบภควันตภาพ  Ubiquitous EDUCATION
        บทนำ
         การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษา ( Changing the Paradigm in Education ) เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมแห่งกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่เรียกว่า The Globalization นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และทั่วถึงในทุกๆสภาพการณ์และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบ...<อ่านต่อ>

Ċ
ผู้ดูแลระบบ สพป.แพร่ เขต 2,
23 มิ.ย. 2559 00:49
Comments